Thursday, 4 February 2016

AHLI KUMPULAN
  • SITI NUR AFIQAH BINTI SULAIMAN                            16DAT15F1033
  • NADZIRAH AFIQAH BINTI ADAM                                 16DAT15F1029    
  • MUHAMMAD ASRAH AFIF BIN CHE MUSA                16DAT15F1989
  • MOHAMAD MARWAN BIN MOHD. NADZIR               16DAT15F1085


PENGENALAN
Komunikasi merupakan satu proses yang membolehkan pihak-pihak yang terlibat saling memahami antara satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia perluu berhubung dan berinteraksi dengan orang lain. Suasana yang demikian menjadikan komunikasi penting dalam kehidupan. Dalam konteks organisasi, komunikasi mempunyai peranan yang cukup signifikan dan penting. Malah komunikasi seringkali dianggap sebagai nadi kepada sesebuah organisasi. Oleh kerana itu, komunikasi seharusnya dikendalikan dengan cekap serta dihiasi dengan nilai dan adab yang digariskan dalam islam.

DEFINISI

·        Menurut Jaafar Muhammad Yusof (1997), komunikasi merupakan seni berinteraksi antara satu sama lain. Dari sudut bahasa berasal daripada perkataan ‘communicare’ yang bermaksud penyertaan atau ‘turut serta’ atau ‘communis’ yang bererti milik bersama.

·   Sementara mengikut Mohd Yusof Hussain (1990), komunikasi boleh didefinisikan sebagai gaya, kaedah dan strategi komunikasi yang digunakan oleh pemimpin dalam organiasi.


·         Dalam perkara ini dapat dilihat pada perkataan “wasola” dalam bahasa arab yang terakam dalam Al-quran. Perkataan tersebut dari segi bahasanya membawa maksud “sampaikan”. Dalam Al-Quran pada dasarnya menyentuh hal ini menyatakan “Demi sesungguhnya kami telah sampaikan firman-firman (Al-Quran) kepada mereka supaya mereka beroleh peringatan”. Dalam pada itu terdapat beberapa perkataan lain dalam Al-Quran yang menggambarkan aktiviti-aktiviti komunikasi:

ü  Bacalah (al-Alaq)
ü  Khabarkanlah (al-Nisa)
ü  Katakanlah (al-Mukmin)
ü  Berpesan-pesan (al-Ars)
ü  Dengarkanlah ( al-Maidah)

UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI

1.      Tujuan atau matlamat ditentukan terlebih dahulu  :

Tujuan atau matlamat komunikasi haruslah ditentukan terlebih dahulu agar pihak penerima dapat memahami dengan lebih jelas tentang apa yang disampaikan. Selanjutnya adalah tujuan atau matlamat dari komunikasi adalah seperti yang dikemukakan oleh Dan B. Curtis dalam buku Komunikasi Bisnes Profesional sebagai berikut:

a)  Memberikan informasi, kepada para klien, orang bawahan dan penyelia (supervisor). Diberikan informasi, kerana kaedah menyampaikan informasi merupakan bentuk interaksi komunikasi. Orang atau masyarakat cenderung merasa lebih baik diberi informasi yang diperlukannya atau yang akan diberi jalan masuk menuju informasi tersebut yang merupakan bahagian dari keadaan percaya dan rasa aman.

b)   Menolong orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, ataupun berusaha memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan.


c)  Menyelesaikan masalah, kerana semakin tinggi kedudukan atau status seseorang maka semakin penting meminta orang lain untuk keahlian teknik sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut harus ada komunikasi untuk meminta data sebagai bahan pertimbangan.

d)  Membuat keputusan secara rasional dapat ditakrifkan sebagai satu proses yang sistematik dalam mendefinisikan masalah, menilai alternatif-alternatif dan memilih alternatif keputusan yang terbaik.


e)    Menolong orang lain dengan memberikan tunjuk ajar, memberikan informasi atau maklumat yang dipersoalkan oleh pendengar atau penerima maklumat melalui komunikasi yang berkesan.


2.      Pertukaran maklumat antara penghantar dan penerima :

a)   Penghantar mestilah pasti dengan kepentingan mesej yang akan disampaikan kepada penerima agar penerima dapat mentafsir dan memahami maklumat atau informasi yang disampaikan.

b)  Penghantar mestilah yakin dengan mesej atau informasi yang hendak disampaikan. Mesej yang hendak disampaikan mestilah mempunyai kesahihan dan tiada unsur-unsur penipuan.

c)   Penghantar mestilah jelas dengan mesej yang hendak disampaikan. Penghantar seharusnya memahami mesej yang hendak disampaikan terlebih dahulu agar dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan dengan penerima.


1.      Idea atau maklumat yang disampaikan bergantung kepada tujuan dan konteks :

a)    Idea atau maklumat yang hendak disampaikan mestilah berdasarkan kepada tujuan dan konteks agar tidak tersasar dari apa yang dirancang. Hal ini dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara penyampai dengan penerima maklumat.

b)      Idea atau maklumat yang hendak disampaikan mestilah bernas dan mempunyai kesahihan serta tiada unsur tokok tambah dalam komunikasi yang akan diwujudkan antara penyampai dengan penerima. 
FUNGSI KOMUNIKASI


ü  Memastikan seluruh warga organisasi berkongsi visi dan misi organisai.

·         Komunikasi diwujudkan adalah untuk memastikan seluruh warga organisasi berkongsi visi dan misi organisasi dengan lebih mudah dan jelas serta mudah difahami.

ü  Menyatukan usaha bagi mencapai matlamat organisasi.

·         Komunikasi dapat menyatukan usaha seseorang individu dengan individu yang lain bagi mencapai matlamat organisasi dengan berkesan.

ü  Memupuk suasana kerja dan budaya yang sihat dalam organisasi.

·         Melalui komunikasi, suasana kerja dan budaya yang sihat dalam organisasi dapat dipupuk dengan mudah.

ü  Membina kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana.


·         Komunikasi yang berkesan dapat membina kemampuan untuk membuat keputusan yang bernas dan tepat. 

PERANAN PEMIMPIN DALAM KOMUNIKASI

1. Pemimpin sebagai penyebar maklumat
  -Pemimpin diiktirafkan sebagai penyebar maklumat yang berkesan dalam sesebuah organisasi.2. Pemimpin sebagai perunding
    -Pemimpin merupakan perunding yang hebat dalam komunikasi yang berkesan


3. Pemimpin sebagai pemerintah
    -Pemimpin merupakan seorang individu yang digelar pemantau Oleh itu, pemimpin menggunakan      teknik komunikasi yang berkesan untuk memantau organisasi beliau.4. Pemimpin sebagai penghubung
    -Pemimpin merupakan seorang penghubung dalam komunikasi yang dijalankan.5. Pemimpin sebagai agen perubahan
    -Pemimpin merupakan agen perubahan sesuatu idea atau buah fikiran dengan menggunakan teknik komunikasi yang berkesan.
VIDEO